Reglement Walk of the Dogs

Deelname

  • Uw hond dient gevaccineerd te zijn tegen hondenziekte, parvo, hondsdolheid. Neemt u het dierenpaspoort ter controle mee op de eerste wandeldag
  • Elke hond dient begeleid te worden door minimaal 1 volwassene (18+). Begeleiders die niet voor de betrouwbaarheid van hun hond kunnen instaan, verzoeken wij niet deel te nemen. Minderjarigen kunnen meelopen met volwassenen.

Om veiligheidsredenen worden de volgende honden niet toegelaten:

  • Honden die niet over de verplichte vaccinaties beschikken
  • Honden die drachtig of loops zijn
  • Honden die waarneembaar ziek zijn
  • Niet-gemuilkorfde honden die verhoogd risico vormen bij bijt-incidenten. Dit geldt voor alle honden die niet/niet-tijdig reageren op de correcties van de eigenaar.

Onderweg

  • Gebruik de hondenpoepzakjes die u aan het begin van de tocht ontvangt.
  • Houd de hond aangelijnd bij start/finish en op de plaatsen waar een aanlijngebod is.
  • Laat geen afval slingeren op de ‘slobberplaatsen’ en onderweg.
  • Houd u aan de verkeersregels.

(* bij het niet navolgen van deze regels riskeert u uitsluiting van verdere deelname)

De organisatie is niet verantwoordelijk voor schade aan (eigendommen van) derden / andere honden of enige andere vorm van overlast.

Bij een temperatuur van 30 graden of meer op het tijdstip van de wandeling gelast de organisatie de tocht op die betreffende dag af i.v.m. de veiligheid van de honden/deelnemers.